info@hva-service.fi

+358 400 540 563

+358 44 2370 666 (varastokontit ja p-alue)

Maakarinkatu 1 92130 Raahe

SISÄINEN AUDITOINTI

 

BUREAU VERITAS

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sisäisen auditoijan kelpoisuus.

Suoritamme PK-­yrityksiin sisäisiä auditointeja.
Auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että yritys pystyy vastaamaan tilaajan vaatimuksiin ja kehittämään toimintaansa. Auditointi tulee suoritaa yrityksessä järjestelmällisesti ja luotettavasti.

Auditoinnit voivat kohdentua:

  • ISO 9001 Laatujärjestelmään
  • ISO 14001 Ympäristöjärjestelmään
  • OHSAS 18001 Työterveys­ ja turvallisuusjärjestelmään

Laatujärjestelmässä käsitellää mm. yrityksen toimintapolitiikkaa, henkilöstön koulutusta, toimintaprosesseja, laadun varmistusta, johtamista, seurantaa/dokumentointia.

Ympäristöjärjestelmässä käsitellään mm. ympäristöpolitiikkaa, ympäristötavoitteita, ympäristövaikutuksia, kemikaaleja, ongelmajätteitä, toimintaprosesseja, seurantaa/dokumentointia.

Työterveys-­ ja turvallisuusjärjestelmässä käsitellään mm. työturvallisuuden toimintasuunnitelmaa, työturvallisuuden tavoitteita, työturvallisuusorganisaatiota, riskien hallintaa, suojavälineiden käyttöä, toimintaprosesseja, seurantaa/dokumentointia.

Kysy lisää sisäisestä auditoinnista +358 400 540563 tai kohdasta yhteydenotto.

Tulevat Koulutukset


Kysy tarjous koulutuksista yrityksellesi Yhteydenottosivun kautta, tai soita +358 400 540 563